6 Ağustos 2011 Cumartesi

Kanser ve Psikoloji

Kanser psikolojisi hakkında bilmeniz gerekenler:

Kanser yaşantısı hem hasta hem de hasta ailesi için zorlayıcı bir durum olabilir.

Kanserle karşılaşan kişi, yalnızlık, endişe, korku, öfke, mutsuzluk, çökkünlük, çaresizlik, umutsuzluk gibi duygular hissedebilir. Tedavi için kullanılan ilaçların da psikiyatrik etkilerini yaşayabilir. Bununla beraber, bu karmaşık durumu çevresiyle paylaşmakta güçlük çekebilir.

Bu süreçte, hastanın psikolojik durumunun tedaviyi ve sonucu etkilediği bilinmektedir. Bu ihtiyaç, psiko-onkoloji bilim dalını ortaya çıkarmıştır.

Psiko-onkoloji nedir?
Günümüzde kanser hastasına bakımda psikolojik destek giderek önem kazanmaktadır. Kanserin etkileri ve kanserden korunma üzerine yapılan klinik araştırmalar sonucu oluşan psiko-onkoloji bilim dalı, aşağıdaki konular üzerine odaklanır:
Kanserin hasta, hasta ailesi ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri,
Kanser riski ve hayatta kalma bakımından psikolojik ve davranışsal değişkenlerin rolü,
Operasyon, kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonun sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik tepkiler ve psikolojik müdahalelerin etkisi,
Psiko-onkoloji araştırmalarını klinik açıdan onkoloji tedavisinin bir parçası haline getirilmesi.

Psiko-onkolog kimdir?
Psiko-onkolog, kanserle tanışan hastaya ve hasta yakınlarına tanı ve tedavi sürecini en iyi şekilde yönetmelerini ve başarıyla sonuçlandırmalarını sağlamak amacıyla destek veren psikologtur.
Psiko-onkologlar, tedavi ekibinin bir üyesi olarak hekim, hemşire, psikiyatr ve hasta işbirliği içerisinde çalışır.

Kansere verilen tepkiyi etkileyen faktörler:
Hastanın hastalığı nasıl algıladığı
Yaş
Cinsiyet
Dini inançlar
Gelişmiş psikiyatrik öykü
Kültürel yaklaşımlar
Yaşam koşulları
Kişilik özellikleri
Destek yöntemleri:
Psikolojik danışmanlık:
Hastalık yaşantısı ve bu yaşantıya uyum sağlama konusunda danışmanlık.
Bireysel terapiler:
Hastalık ve diğer yaşam olaylarıyla baş etmede destek.
Seminerler:
Hasta ve yakınlarına paylaşım platformu oluşturma ve onları bilgilendirme.
Grup çalışmaları:
Benzer özelliklere sahip hasta veya yakınlarının kendilerini ifade etme, bilgi edinme ve destek amacıyla düzenli olarak bir araya gelmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder